Kendiliğinden Yerleşen Beton Zemin Betonları Hafif Beton (İzolasyon Betonu) Renkli Beton Hazır Yaş Sıva


KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETON  UYGULAMALARI VE TARİHÇESİ


İlk kendinden yerleşen yüksek dayanımlı beton 1990 yılında Japonya’da üretilmiş. Birçok projede kullanılmış. 1998 Nisanında açılan dünyanın en uzun asma köprüsü olan (1991 m.) Akashi-Kaikyo köprüsünde iki ankraj bağlantı bloklarında kendinden yerleşen beton kullanılmıştır. Sonuç olarak kendinden yerleşen beton ile inşaat süresinde %20’lik bir kısalma olmuştur. İnşaat süresi 2.5 seneden, 2 seneye düşmüştür. Birçok ülkede yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.


ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

  • Kendiliğinden yerleşen beton, kendi ağırlığı altında istenen yere yayılabilen, iç ve dış vibrasyon gerektirmeksizin ayrışma ve terlemeye bağlı kusurlar göstermeksizin, iyi sıkışma ve brüt düz bir yüzey elde edebilen, çok akıcı (yayılma 65cm. ile 80cm.) kıvamlı betondur.
  • Beton kompaksiyonun zor olduğu, sık donatılı yerlerde (Deprem güçlendirme projelerinde, mantolama, ilave perde çıkma vs.)
  • Vibrasyondan dolayı oluşan gürültüyü azaltmaktaki faydası.
  • İnşaat süresinin kısalması.
  • Kalıba yerleştirildikten sonra hızlı bir şekilde prize geçmesi ve 1.5 saat ile 2.5 saat arasında prizini tamamlamış olacak. Özel durumlarda kullanılan katkının miktarına bağlı olarak priz süresi 45 dakikada da tamamlanmış olur.
  • Basınç mukavemeti C25 ile C80 arasında olup,  Projenin durumuna göre istenilen dayanımda beton üretimi yapılır.
 
  • Güçlendirme  projelerinde zaman, işçi sayısı, vibrasyon, elektrik enerjisi vs. gibi harcamalar ortadan kalkmış olur.
  • En önemlisi kendiliğinden yerleşen beton usulüne uygun kullanıldığında 7 Şiddetinde ve üzerindeki depremlerde dahi yapıda güvenli bir davranış sergiler.
  • Sonuç olarak can güvenliğimiz ve ülke ekonomisi için yapıda küçük bir ek maliyet farkını düşünmeden; yapımızda güvenle yaşamak ancak bilimsel bir yapı malzemesi olan kendinden yerleşen beton teknolojisiyle tanışmakla mümkün olur.
  • Depreme karşı konulmaz fakat günün teknolojisi depreme karşı güvenli, yıkılmaz yapılar yapmayı başarmıştır. Dünyada yüzlerce somut örneği vardır.
Kendiliğinden Yerleşen Beton, Özellikle yapı güçlendirme projelerinde bizce kullanılması zorunlu olarak düşündüğümüz bu ürün 2003 yılında Bursa’da Cemal Nadir karikatürleri anı duvarı projesinde kullanıldı. 2004 yılında Mihraplı parkı girişi kapıları  ve şehitlik anıtı projesinde başarı ile uygulanmıştır. İsviçre, Fransa ve İtalya’nın çeşitli bölgelerinde Suni kar yapma sistemleri kontrol ve hidrant  noktası rogar projelerinde; polimer beton kullanılmaktadır. Söz konusu proje için  İsviçre firması bizden 100 adet 120x109x30mm. rogar siparişinde bulunmuştur. Çok kısa sürede laboratuar çalışmaları  yapılmış –40°C ortam ısısı dikkate alınarak test sonuçları isviçre firması tarafında kabul görmüştür. İlk etapta 20 Ad.  İsviçre’ye gönderilmiştir. Polimer betona alternatif olarak K.Y.B Kendiliğinden yerleşen beton kullanılmış ve mükemmel sonuç elde edilmiştir. Basınç mukavemeti 28 Gün 30–40 N/mm² dir. Dmx 7mm. Yayılma 75cm. Hiper akışkanlaştırıcı Glenıum 27 kullanılmıştır. S/ç 0.30  Birim ağırlık 2300 Kg/m³. Kendiliğinden yerleşen betonla hazır yapı elemanları üretmek oldukça kolay.
 
Cemal Nadir Anı Duvarı BOX
Mihraplı Parkı Şehitliği
 Alanlı Beton İletişim Alanlı Beton Alanlı Beton