Hakkımızda Alanlı Beton AR-GE Kalite Politikası ve Kalite Kontrol Makina Parkı ve Donanımı
Firmamız 1949 yılında “Semih Alanlı“ şahıs işletmesi olarak Bursa ve yakın çevresindeki inşaatlara kum, çakıl temini ve hafriyat hizmeti vermek amacıyla kurulmuştur. Uzun yıllar Bursa çevresindeki dere yataklarından (önceleri insan gücü ile, daha sonra iş makinelerinden yararlanarak) kum-çakıl temin ederek inşaat sektörüne hizmet vermiştir. Daha sonra 1972 yılında Ankara yolu 4.km de, Bursa’da ilk olarak, gronülometrik beton agregası üreten taş kırma, yıkama, eleme tesisi kuruluşunu gerçekleştirmiştir. Halihazırdaki tesislerimizde 1 adet Dracar 900 konik kırıcı, 2 adet 60’lık,1 adet 90’lık konkasör tesisi ve 3 adet eleme-yıkama tesisi ile TS 706 EN 12620 ‘ye uygun olarak 1300 m3/gün kapasite ile üretime devam edilmektedir. Konkasör tesislerinde üretip, hazır beton imalinde kullandığımız beton agregası granit ve kalker taşı esaslı olup içinde tüf, sedimenter, organik madde bulunmamaktadır. Üretilen agregalar TS 706 EN 12620 ‘de anılan şartnameler dahilindedir. Hazır beton üretiminde kullandığımız agrega ile C 14’den C 50 beton sınıflarını üretmek mümkündür.

Alanlı Beton - Temel Atma

1988 yılında firmamız yatırım tedbir teşviklerinden yararlanarak taş kırma tesislerinin yanında entegre hazır beton tesisi yatırımını gerçekleştirmiştir. Başlangıçta 60 m3 /saat kapasiteli beton santrali, 32 m.boom boylu mobil beton pompası ve 5 adet transmikser makine parkı ile faaliyetine başlayan hazır beton tesisimizin makine parkına Bursa çevresinde artan talebe paralel olarak 1 adet 100 m3/saat kapasiteli beton santralı, 1 adet 90 m3/saat kapasiteli mobil beton santralı, 2 adet 32 m. Boom boylu, 2 adet 36 m. boom boylu mobil beton pompası ve 17 adet transmikser ilave edilmiştir. Şu anda tam otomatik modern tartı ve kumanda sistemli, cebri karıştırıcılı, yaş sistemde üretim yapan 3 adet beton santralı ile 8 saat/gün hesabıyla 1900 m3 beton üretebilmekteyiz. 5 adet mobil beton pompası toplam olarak saatte 380 m3 beton basabilecek kapasitededir. 22 adet transmikserimiz ile mesafe ve trafik koşullarına bağlı olarak Bursa yakın çevresine günde 1300 m3 hazır betonu nakil etmek ve pompalamak mümkündür. Şantiyemizde mevcut santral ,beton pompası, transmikser operatörleri  mesleki “Geliştirme ve Uyum“ kurslarına tabi tutularak mesleki yönden gelişmeleri, çağdaş teknik uygulamalardan haberdar olmaları temin edilerek ehliyetli, eğitilmiş kişiler istihdam edilmektedir. Şantiyemiz dâhilindeki beton kalite kontrol laboratuarında düzenli olarak agrega ve beton basınç deneyleri ile istenen özellikte, TS EN 206-1 standardına uygun olarak hazır beton üretimi gerçekleştirilmektedir.

Firmamız “ALANLI HAZIR BETON SAN.ve TİC.A.Ş.” hazır beton ihtiyacına istenen özellik ve miktarda anında cevap verebilecek kapasite ile ve gerektiğinde ihtiyaç duyulan makine ve ekipman ilavelerini anında gerçekleştirebilecek güçte olup, 21 yıldır vermiş olduğu kaliteli hizmeti, ilk günkü heyecan  ile vermeye devam edecektir.
Saygılarımızla
Yön.Krl.Bşk.Vekili
Ali Serdar ALANLI
Alanlı Beton İletişim Alanlı Beton Alanlı Beton